NOV- DEC 2019 RESULT                                                

SEMESTER - I
ALL BRANCH RC 2019-20 (Phy) REGULAR 08.02.2020  
ALL BRANCH RC 2019-20 (Che) REGULAR 08.02.2020  
ALL BRANCH RC 2007-08
REPEATER 13.01.2020

ALL BRANCH RC 2016-17 (Phy) REPEATER 22.01.2020
ALL BRANCH RC 2016-17 (Che) REPEATER 22.01.2020

 
SEMESTER - II
ALL BRANCH RC 2007-08 REPEATER 13.01.2020

ALL BRANCH RC 2016-17 (Phy)
REPEATER 27.01.2020

ALL BRANCH RC 2016-17 (Che)
REPEATER 27.01.2020
 
SEMESTER - III(16-17) Regular
CIVIL ENGINEERING(16-17) REGULAR 06.02.2020

MECHANICAL ENGINEERING(16-17) REGULAR 06.02.2020
ELECTRICAL AND ELCTRONICS ENGG.(16-17) REGULAR 06.02.2020
ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION(16-17) REGULAR 06.02.2020
COMPUTER ENGINEERING(16-17) REGULAR 06.02.2020
INFORMATION TECHNOLOGY(16-17) REGULAR 06.02.2020
MINING ENGINEERING(16-17) REGULAR 06.02.2020
     
SEMESTER - III(16-17) Repeater
   
CIVIL ENGINEERING(16-17) REPEATER 29.01.2020  
MECHANICAL ENGINEERING(16-17) REPEATER 29.01.2020  
ELECTRICAL AND ELCTRONICS ENGG.(16-17) REPEATER 29.01.2020  
ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION(16-17) REPEATER 29.01.2020  
COMPUTER ENGINEERING(16-17) REPEATER 29.01.2020  
INFORMATION TECHNOLOGY(16-17) REPEATER 29.01.2020  
MINING ENGINEERING(16-17) REPEATER 29.01.2020  
     
SEMESTER - III(07-08)
 
CIVIL ENGINEERING(07-08) REPEATER 13.01.2020

MECHANICAL ENGINEERING(07-08) REPEATER 13.01.2020

ELECTRICAL AND ELCTRONICS ENGG.(07-08) REPEATER 13.01.2020

ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION(07-08) No Students

COMPUTER ENGINEERING(07-08) REPEATER 27.01.2020

INFORMATION TECHNOLOGY(07-08) REPEATER 13.01.2020

MINING ENGINEERING(07-08) REPEATER 13.01.2020

 

SEMESTER - IV(16-17) Repeater
CIVIL ENGINEERING(16-17) REPEATER 29.01.2020

MECHANICAL ENGINEERING(16-17) REPEATER 29.01.2020

ELECTRICAL AND ELCTRONICS ENGINEERING(16-17) REPEATER 29.01.2020

ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION(16-17) REPEATER 29.01.2020

COMPUTER ENGINEERING(16-17) REPEATER 29.01.2020

INFORMATION TECHNOLOGY(16-17) REPEATER 29.01.2020

MINING ENGINEERING(16-17) REPEATER 29.01.2020
 
SEMESTER - IV(07-08)
 
CIVIL ENGINEERING(07-08) REPEATER 27.01.2020

MECHANICAL ENGINEERING(07-08) REPEATER 27.01.2020
ELECTRICAL AND ELCTRONICS ENGG.(07-08) REPEATER 27.01.2020
ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION(07-08) REPEATER 27.01.2020
COMPUTER ENGINEERING(07-08) REPEATER 27.01.2020
INFORMATION TECHNOLOGY(07-08) REPEATER 27.01.2020
MINING ENGINEERING(07-08) REPEATER 28.01.2020BACK EXAMINATION RESULT- MAY-JUN 2019